Deelnemersvoorwaarden

Kunstmoment Diepenheim 2019

ALGEMENE INFORMATIE

• Kunstmoment Diepenheim vindt in 2019 plaats van donderdag 17 t/m zondag 27 oktober. De organisatie is in handen van de Stichting Kunstmoment Diepenheim.
• De locaties zijn galeries, ateliers, horeca, winkels, bedrijven, particuliere locaties en historische gebouwen.
• De organisatie draagt zorg voor publiciteit in de vorm van persberichten, flyers, website en een uitgebreid programmaboekje.
• Er is een officieel moment op donderdagavond 17 oktober, de eerste dag van het evenement.
• Aanwezigheid van deelnemende kunstenaars tijdens het evenement wordt op prijs gesteld.

DEELNAMEVOORWAARDEN

• Kunstenaars met een beroepspraktijk kunnen zich aanmelden tot 1 april 2019, door het aanmeldingsformulier en de bijlagen in te sturen.
Aanmeldingen ontvangen na 1 april komen op een reservelijst.
De locatiehouders zijn verantwoordelijk voor de eigen locatie en het daar getoonde werk.
Gastexposanten mogen 1 jaar exposeren tijdens Kunstmoment Diepenheim en daarna 3 jaar niet.
• Uiterlijk 1 juni 2019 ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld definitief bericht over de mogelijke deelname.
• Wanneer een kunstenaar daadwerkelijk deelneemt aan Kunstmoment Diepenheim, bedragen de deelnamekosten € 35,- (excl. BTW). Ook is er een provisierichtlijn van 25% over werk dat verkocht is tijdens Kunstmoment Diepenheim. De provisie is een afspraak tussen de locatiehouder en de kunstenaar. Galeries hanteren eigen voorwaarden.
• Voor het inschrijfbedrag van € 35,- (excl. BTW) bieden wij een platform waar vele duizenden mensen met uw kunst in aanraking komen. Ook trekt onze website www.kunstmomentdiepenheim.nl vele tienduizenden bezoekers op jaarbasis.
• Ingezonden afbeeldingen mogen door Kunstmoment Diepenheim, bij deelname aan het evenement, rechtenvrij gebruikt worden voor de publiciteit van het evenement.
• De organisatie is WA-verzekerd en er is een cascoverzekering voor de kunstwerken.
Tijdens het verblijf op het/de risicoadres(sen) biedt deze verzekering uitsluitend dekking tegen brand, ontploffing op de voorwaarden van de Nederlandse Beurs Brandpolis, en diefstal mits gepleegd door iemand die het gebouw is binnengedrongen door middel van braak, alsmede tegen kortsluiting en storm (windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde). Molest is uitgesloten.
Kunstwerken buiten of in niet afgesloten ruimtes zijn niet verzekerd.
Hierover volgt voor de expositie een bericht per e-mail.
• Aanleveren werk in de week voor Kunstmoment en ophalen in de week na 28 oktober.
• Als de financiën het toelaten kan, in bijzondere gevallen, een transport- of opbouwvergoeding worden verstrekt. B.v. voor groot werk of installaties.
• Voor enkele (nieuwe) locaties zoeken we kunstenaars-exposanten die wel de hele periode aanwezig kunnen zijn en/of hiervoor zelf mensen kunnen regelen. Aub goed aangeven op het formulier.